عنوان پروژه: واحد تولید کاتد مس به روش تانک لیچینگ
کارفرما: شرکت طلایه داران مس دشت سپید (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان کرمان – شهرستان شهربابک
مساحت زمین: ۱۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۷۷,۸۵۴,۸۳۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۳,۷۵۵,۲۷۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)