عنوان پروژه: واحد تولید کلر از نمک دریا
کارفرما: آقای سیامک ستاره آسمان
مکان اجرای طرح: استان خوزستان – شهرستان آبادان – شهرک صنعتی آبادان
مساحت مکان پروژه: ۱۵,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۹۴,۳۵۲,۳۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۷,۵۲۷,۵۳۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)