عنوان پروژه: احداث واحد تولید کود معدنی میکرونیزه
کارفرما: آقای حسن کارگران
مکان اجرای طرح: استان یزد- جاده چاه افضل شهرستان اردکان
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۲.۵۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۸۳۹,۱۶۱,۵۴۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۰,۲۷۴,۳۸۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: فروردین ماه ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)