واحد تولید کیسه پلی پروپیلن

عنوان پروژه :
واحد تولید کیسه پلی پروپیلن
کارفرما :
آقای ابوالحسن اسدی
محل اجرا:
مازندران- شهرستان گلوگاه- شهرک صنعتی شهدای تیله نو
محصولات تولیدی:
گونی پلی پروپیلن
ظرفیت طرح : ۲۲۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۷۲۳۱۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۲۰۰ متر
میزان اشتغال : ۸۰نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز