واحد تولید MDF از ضایعات نخل

عنوان پروژه :
واحد تولید MDF از ضایعات نخل
کارفرما :
آقای علی بحرانی
محل اجرا:
بوشهر- شهرک صنعتی برازجان
محصولات تولیدی:
MDF از شاخ و برگ و ضایعات درخت خرما
ظرفیت طرح : ۲۲۴۰۰۰۰ متر مکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۵۰۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

امتیاز