واحد روغن کشی کنجد، بسته بندی خشکبار، حبوبات و زعفران

عنوان پروژه :
واحد روغن کشی کنجد، بسته بندی خشکبار، حبوبات و زعفران
کارفرما :
آقای حسین رازقی
محل اجرا:
خراسان جنوبی- شهرستان زیرکوه- حاجی آباد
محصولات تولیدی:
پاک کردن و بسته بندی حبوبات، بسته بندی خشکبار، روغن خام کنجد، درجه بندی و بسته بندی زعفران
ظرفیت طرح : ۲۳۰۱ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۸۸۷۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز