واحد شستشو و دانه بندی شن و ماسه

عنوان پروژه :
واحد شستشو و دانه بندی شن و ماسه
کارفرما :
آقای جعفر مصلحی
محل اجرا:
بندرعباس
محصولات تولیدی:
سنگ دانه بندی شده
ظرفیت طرح : ۲۱۶۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۹۵۵ میلیون ریال
مساحت زمین :۱۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اسفند ۱۳۹۲

امتیاز