واحد عرقگیری و تولید نوشابه از گیاهان داروئی

عنوان پروژه :
واحد عرقگیری و تولید نوشابه از گیاهان داروئی
کارفرما :
—-
محل اجرا:
—-
محصولات تولیدی:
انواع نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی
ظرفیت طرح : ۱۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۰۰۹۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۳

امتیاز