واحد فرآوری انواع میوه

عنوان پروژه :
واحد فرآوری انواع میوه
کارفرما :
شرکت ره آورد فن آوران الکترونیک
محل اجرا:
بتهران
محصولات تولیدی:
آلو خشک، انواع مربای میوه، آلوچه فرآوری شده، آلبالو خشک
ظرفیت طرح : ۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۶۰۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز