عنوان پروژه: واحد فرآوری و بسته بندی زعفران
کارفرما: شرکت گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائنات
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان قائن – شهرک صنعتی قائن – پلاک ۱۰۶ تا ۱۰۹
مساحت مکان پروژه: ۱۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۵,۶۰۰,۷۲۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۱۳,۹۲۵,۵۹۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)