واحد فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

عنوان پروژه :
واحد فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی
کارفرما :
شرکت هل و گل کویر
محل اجرا:
یزد- شهرستان مهریز
محصولات تولیدی:
اسانس گیاهی، عصاره گیاهی، درجه بندی و بسته بندی چای، چای کیسه ای، سایر انواع پودر گیاهی
ظرفیت طرح : ۱۸۵ تن در سال و اسانس ۵۰۰کیلوگرم در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۵۲۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰۰۰ متر زراعی+ ۴۰۰۰ زمین و ساختمان
میزان اشتغال : ۲۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز