احداث مزرعه پرورش آهو

عنوان پروژه :
واحد پرورش جبیر(آهو) و خدمات کشاورزی
کارفرما :
شرکت تعاونی مهرورزان طبیعت عصر هرمز
محل اجرا:
استان هرمزگان -جزیره هرمز
محصولات تولیدی:
پرورش آهو
ظرفیت طرح : ۲۵۰ راس ماده مولد
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۲۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۷۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : مرداد ۱۳۹۰

۵/۵ - (۱ امتیاز)