واحد پرورش ماهی قزل آلا

عنوان پروژه :
واحد پرورش ماهی قزل آلا
کارفرما :
خانم ناهید زمانی
محل اجرا:
استان خراسان رضوی-سبزوار
محصولات تولیدی:
پرورش ماهی قزل آلا
ظرفیت طرح : ….
سرمایه گذاری ثابت: ۳۴۱۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰ متر
میزان اشتغال : …
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۰