عنوان پروژه: واحد پرورش گوسفند داشتی
کارفرما: آقای محمد شفیعی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – اراضی کلاته محمدرضا
مساحت زمین: ۲,۷۵۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۴,۵۸۲,۴۹۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۶۸۵,۹۵۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)