احداث مزرعه پرورش گوساله پرواری

عنوان پروژه :
واحد گاوداری شیری صنعتی
کارفرما :
آقای یوسف مکولی عریض
محل اجرا:
استان خوزستان-شهرستان خرمشهر
محصولات تولیدی:
گاو شیری
ظرفیت طرح : ۲۵۰ راس دوشا
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۷۲۶ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۰

امتیاز