جایگاه سوخت کهرزاده

عنوان پروژه : احداث جایگاه سوختگیری خودرو
کارفرما : محمد یاسین کهرازه
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان
ظرفیت تولید سالیانه : 36.792.000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 55.941.844 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 979.998 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

5/5 - (1 امتیاز)