عنوان پروژه: احداث مجتمع خدماتی، رفاهی و بین راهی
کارفرما: علیرضا نقدی
مکان اجرای طرح: استان اصفهان – شهرستان نائین
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۶۳,۹۶۹,۶۹۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۵,۷۰۱,۱۳۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)