عنوان پروژه: احداث مجتمع کشت گیاهان دارویی و غلات
کارفرما: حسن شیروانی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۳۰.۷۵۰ کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۹,۸۳۶,۶۳۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۸۴۷,۲۰۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)