عنوان پروژه: احداث مجموعه تفریحی، گردشگری و آموزشی
کارفرما: محمود حاجی پور
مکان اجرای طرح: استان هرمزگان – شهرستان بندر لنگه
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۱۲.۰۰۰ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۱۱,۹۸۴,۹۰۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۱۱,۹۸۴,۹۰۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)