عنوان پروژه : احداث مجموعه ورزشی شهید سید علی زمانی
کارفرما : سید حسین زمانی ده یعقوبی
مکان اجرای طرح : استان قم – کیلومتر 18 جاده قدیم تهران
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 114.443.452 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی