عنوان پروژه: احداث مرغداری گوشتی صنعتی
کارفرما: علی زنگوئی بواج
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – بخش مرکزی – اراضی روستای روشناوند
ظرفیت تولید سالیانه: ۹۰۰۰ لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۶۴,۲۹۴,۱۳۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۳,۹۷۰,۹۳۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۴/۵ - (۴ امتیاز)