عنوان پروژه: احداث مزرعه کشت گیاهان دارویی
کارفرما: ناصر شهسواری پور
مکان اجرای طرح: استان کرمان _ منطقه چهار گنبد _ ارتفاعات ۲۸۰۰ متری شهرستان کرمان
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۰.۲۵۰ کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۷,۵۵۴,۷۸۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۵۹۰,۰۱۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۴ امتیاز)