عنوان پروژه : احداث هتل با سازه های آماده گنبدی
کارفرما : شرکت تجارت الکترونیک پارس منطقه آزاد چابهار
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 95.345.506 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 64.798.386 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی