عنوان پروژه : احداث واحد بازیافت آهن قراضه
کارفرما : شرکت پیشگامان فولاد تفتان
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : ۱۵۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۵۰.۵۷۸.۴۸۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۱۴۶.۴۱۳.۷۱۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۵/۵ - (۱ امتیاز)