عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی آب آشامیدنی
کارفرما : علی رحیمی
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – شهر راسک
ظرفیت تولید سالیانه : 4.013 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 38,701,652 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 9,627,160 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی