عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی آب معدنی
کارفرما : فاطمه سرلک
مکان اجرای طرح : استان مرکزی – شهرستان خمین
ظرفیت تولید سالیانه : 30750 هزار لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 100.731.662 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 20.499.636 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی