عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی خشکبار و زرشک
کارفرما : مهدی سروری
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قائن – بخش مرکزی – روستای مهیار – بزن آباد جدید
ظرفیت تولید سالیانه : 200 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 14.580.655 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 15.590.421 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی