عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی قند و شکر
کارفرما : مواد غذایی آپادانا شوش صنوبر
مکان اجرای طرح : استان خوزستان – شهرستان شوش – شهرک صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 7000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 27.065.668 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 103.079.429 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد ماه 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی