عنوان پروژه : احداث واحد تولید ادوات کشاورزی
کارفرما : علی فانی
مکان اجرای طرح : استان اصفهان – شهرستان فلاورجان – روستای جیلاب
ظرفیت تولید سالیانه : 160 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 12.378.773 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 3.836.429 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : خرداد ماه 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی