عنوان پروژه: احداث واحد تولید استایرن مونومر
کارفرما: شرکت پتروشیمی آبان
مکان اجرای طرح: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۰,۶۵۷,۶۳۸,۵۵۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۰۶۸,۲۳۶,۶۲۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)