عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع اتصالات پنوماتیک فشاری
کارفرما : قاسم علی آبادی
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – منطقه آزاد صنعتی
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 70.838.079 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 5.527.527 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی