عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع جعبه کارتن و جعبه مقوایی
کارفرما : سید هاشم برزنجی
مکان اجرای طرح : استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 5000000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 56.548.149 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 94.178.413 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی