عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع چراغ عقب خودرو
کارفرما : رسول شجعی
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – شهرستان کاشمر
ظرفیت تولید سالیانه : 600.000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 527.643.535 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 67.158.395 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی