عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع کشک و روغن
کارفرما : مسلم شفیعی
مکان اجرای طرح : استان کردستان – مریوان – شهرک صنعتی بیلو
ظرفیت تولید سالیانه : 250 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 65.260.986 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 4.524.631 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی