عنوان پروژه : احداث واحد تولید تشک مواج
کارفرما : کاظم خدادادی
مکان اجرای طرح : استان اصفهان – شهرک صنعتی راوند کاشان
ظرفیت تولید سالیانه : 20000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 83.822.214 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 14.977.956 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی