عنوان پروژه : احداث واحد تولید رب گوجه فرنگی
کارفرما : احسان صفری
مکان اجرای طرح : منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 800 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 232.109.776 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 24.749.879 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی