عنوان پروژه : احداث واحد تولید روغن هسته انار و انگور
کارفرما : فاطمه براتی و نرگس جمالی
مکان اجرای طرح : استان چهارمحال بختیاری – شهرک صنعتی خان میرزا
ظرفیت تولید سالیانه : 12 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 22.036.031 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 5.826.757 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اسفند 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی