عنوان پروژه: احداث واحد تولید سلفون استرچ صنعتی
کارفرما: محمد زارع
مکان اجرای طرح: استان یزد – شهرستان یزد – شهرک صنعتی یزد
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۷۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۸۹,۵۷۶,۹۰۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۵,۴۰۶,۸۵۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)