عنوان پروژه : احداث واحد تولید سل الکترووینینگ، بالمیل و کن کراشر
کارفرما : جمشید ده یادگاری
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه اقتصادی آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : ۳۰.۰۵۰ دستگاه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۹۳۷.۹۱۴.۰۳۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : ۱۲۵.۲۹۶.۳۴۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

۵/۵ - (۱ امتیاز)