عنوان پروژه : احداث واحد تولید سل الکترووینینگ، بالمیل و کن کراشر
کارفرما : جمشید ده یادگاری
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه اقتصادی آزاد چابهار
ظرفیت تولید سالیانه : 30.050 دستگاه
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 937.914.033 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 125.296.345 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی