عنوان پروژه : احداث واحد تولید شمش و پلاک های استاندارد طلا
کارفرما : شرکت نو آفرینان طلا و جواهر چشم انداز
مکان اجرای طرح : منطقه آزاد تجاری ماکو
ظرفیت تولید سالیانه : 100 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 21.118.259 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 30.670.500 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی