عنوان پروژه : احداث واحد تولید شمع اپلاسیون
کارفرما : یاسین ساعدی
مکان اجرای طرح : استان کردستان – شهرستان قروه – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 40 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 4.434.657 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.06.0.413 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی