عنوان پروژه : احداث واحد تولید شیلنگ آتش نشانی
کارفرما : علی ربیع آذر
مکان اجرای طرح : استان قم – شهرک صنعتی محمودآباد
ظرفیت تولید : 500 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 456.678.876 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 27.991.061 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی