عنوان پروژه : احداث واحد تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی
کارفرما : مصطفی میرزاخانی
ظرفیت تولید سالیانه : 200 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 56.154.215 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 19.810.227 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی