عنوان پروژه : احداث واحد تولید قطعات کامپیوتر و دوربین های مدار بسته
کارفرما : شرکت آراد مدار راسا
مکان اجرای طرح : منطقه ویژه اقتصادی پیام
ظرفیت تولید سالیانه : 35000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 80.350.835 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 25.036.617 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : فروردین 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی