عنوان پروژه : احداث واحد تولید قیر از وکیوم باتوم
کارفرما : آرش هاشمزهی
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار – پیکره صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 70000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 324.926.076 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 199.418.331 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی