عنوان پروژه: احداث واحد تولید کیسه پلی پروپیلن
کارفرما: دیاکو بیک زاده
مکان اجرای طرح: استان آذربایجان غربی – شهرستان مهاباد
ظرفیت تولید سالیانه: ۵۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹۳۷,۸۴۶,۹۲۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۷۰,۶۶۴,۲۴۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)