عنوان پروژه: احداث واحد تولید لوازم آرایشی
کارفرما: شرکت مهندسی رخام سازه آسا
مکان اجرای طرح: استان خراسان شمالی – شهرستان شیروان – ناحیه صنعتی امیرآباد – خیابان صنعت
ظرفیت تولید سالیانه: ۱.۱۶۸ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۷۱,۲۸۴,۲۹۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۰۱,۵۷۰,۲۴۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۳ امتیاز)