عنوان پروژه : احداث واحد تولید لوازم پلاستیکی آشپزخانه
کارفرما : فاضل جعفری
مکان اجرای طرح : استان اردبیل – مشکین شهر – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 300 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 67.100.228 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 18.250.558 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی