عنوان پروژه : احداث واحد تولید لوله و پروفیل فولادی
کارفرما : شرکت صنایع فلزی کاوشکام آسیا
مکان اجرای طرح : استان البرز – شهرستان نظرآباد
ظرفیت تولید سالیانه : 30.000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 323.277.383 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 250.421.911 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : اردیبهشت 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی