عنوان پروژه : احداث واحد تولید ماده موثره دارویی
کارفرما : شرکت تریتا داروی آرتا
مکان اجرای طرح : استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور
ظرفیت تولید سالیانه : 675 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 5.605.785.255 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 2.002.725.261 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

5/5 - (1 امتیاز)